40 elektriker kan ha utsatts för asbest – Fortum anmäls

08 Sep 2017 15:59

Energiföretaget Fortum åtalsanmälts av Kemikalieinspektionen. Parteboda kraftverk.

Read more