Medvetslös i tre år "Flickorna lider inte av sin dvala. Det är det familjen som gör".

18 Dec 2017 09:41

Två tonårsflickor ligger medvetslösa som följd av psykiska trauman från hemlandet.

Read more