Så rött är "Röda torget"

14. Juli 2011, 07:18 Uhr