Skogskritik mot Holmen Skog

21 Apr 2017 04:50

Lelyckeberget är nästan okänt, eftersom det ligger vid sidan om allfartsvägen. Där vill Holmen Skog fortsätta spränga berg, något som upprör naturvänner.

Read more